Atlyginimo skaičiuoklė

* Galimos apvalinimo paklaidos. Prieš keičiant prieš tai nurodytus dydžius skaičiuoklėje ar atliekant naujus skaičiavimus, rekomenduojame atnaujinti puslapį.

Valandinio atlyginimo skaičiuoklė

Valandinis atlyginimas yra nustatytas darbo užmokestis už darbo valandą. Minimalaus valandinio atlygio (MVA), taip pat darbo naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandinio darbo, darbo, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir kai padidinamas darbuotojo darbo mastas koeficientų dydžius nustato valstybė.

Atlyginimo skaičiuoklės terminų paaiškinimas

Paaiškiname visų skaičiuoklės kintamųjų reikšmes:

 • Atlyginimas. Eurais nurodomas mėnesinis atlygis, kurį darbdavys išmoka per kalendorinį mėnesį.
 • Atlyginimas „ant popieriaus” (bruto). Tai atlyginimas prieš mokesčius. Žr. Bruto ir neto.
 • Atlyginimas „į rankas” (neto). Tai atlyginimas po darbuotojo ir darbdavio sumokėtų mokesčių. Žr. Bruto ir neto.
 • Darbo sutarties tipas. Tai darbuotojo ir darbdavio santykius apibrėžianti sutartis. Būna terminuotosios ir neterminuotosios darbo sutartys. Priklauso nuo sutarties tipo, kinta darbdavio mokamos Nedarbo socialinio draudimo įmokų dydis.
 • Papildomas pensijos kaupimas. Tai tarifas, nurodantis pavedimų į II pakopos pensijų fondą dydį.
 • Darbingumas. Tai darbingumo grupė, kuriai gali būti priskiriami gyventojai, turintys tam tikrų sveikatos sutrikimų, apribojančių jų darbingumą. Tokiems darbuotojams yra taikomas padidintas Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).
 • Pilietybė. Lietuviams yra privaloma mokėti PSD, kai tuo tarpu užsieniečiai tokios prievolės neturi.
 • Darbdavio grupė. Tai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų grupė, kuriai yra priskiriami darbdaviai. Priskirta grupė įtakoja darbdavio mokamų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų dydį.
 • Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). NPD nurodo pajamas, kurioms nėra taikomas gyventojų pajamų mokestis. Žr. Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Mokestis, kuris yra mokamas nuo pajamų, viršijančių nustatytą NPD. Mokestį surenka VMI.
 • Privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Privalomosios įmokos, kurias turi mokėti darbuotojai, kad galėtų gauti sveikatos apsaugos paslaugas.
 • Valstybinis socialinis draudimas (VSD). Sodrai mokami mokesčiai, kuriuos sudaro pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos.
 • Darbdavio įmokos Sodrai. Darbdavio sumokami mokesčiai, kurie įtakoja bendrą darbo vietos kainą, bet ne darbuotojo gaunamą atlygį. Jas sudaro nedarbo socialinio draudimo, garantinio fondo, ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos.

Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) skaičiavimas

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) yra nustatomas valstybės. Jis nurodo pajamas, kurioms nėra taikomas gyventojų pajamų mokestis (GPM). GPM reikia mokėti tik nuo skirtumo tarp atlyginimo ir pritaikyto NPD.

NDP skaičiavimo formulė yra:

 • NPD = 625 – 0.42 * (atlyginimas – 840 Eur), jei pajamos viršija 840 Eur, bet neviršija 1 926 Eur.
 • NPD = 400 – 0.18 * (atlyginimas – 642 Eur), jei pajamos viršija 1 926 Eur.

Jei pajamos yra 840 EUR arba žemesnės, yra taikomas 625 EUR NPD dydis.

Asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumas yra taikomas 1 005 Eur NPD, o nustačius 30-55 proc. darbingumą – 935 Eur NPD.

Plačiau: Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) ir NPD skaičiuoklė.

Mokesčių mokėjimas nuo atlyginimo ir jų dydis

Mokesčių, susijusių su darbo sutartimi apskaičiavimu, apskaita ir mokėjimu privalo pasirūpinti darbdavys. Šiuo metu – 2023 metais – yra taikomi tokie mokestiniai tarifai:

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20%.
 • Darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) – 19.5%
 • Darbuotojo papildomo pensijų draudimo įmokos – 3%
 • Darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1.77%

Šie tarifai taip pat gali būti įtakojami aukščiau aprašytų ir skaičiuoklėje naudojamų veiksnių. Neatsižvelgiant į NPD, standartinės darbo sutarties faktinis apmokestinimo procentas viršija 40%. Tai reiškia, kad nuo kiekvieno uždirbto euro, 40 centų yra sumokama mokesčiams.

Minimalus atlyginimas (MMA)

Minimalus atlyginimas yra valstybės nustatomas mažiausias darbo užmokesčio dydis. Nuo 2023 sausio 1 d. galioja tokie minimalaus atlyginimo dydžiai:

Minimalioji mėnesinė alga (MMA): 840 Eur
Minimalusis valandinis atlygis (MVA): 5.14 Eur
Minimali alga į rankas (neto): 633 Eur

Plačiau apie minimalų atlyginimą: Minimalioji mėnesinė alga (MMA).

Vidutinis atlyginimas (VDU)

Vidutinį atlyginimą Lietuvoje apskaičiuoja ir skelbia Valstybės duomenų agentūra. Paskutiniais duomenimis vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje buvo:

Vidutinis darbo užmokestis ant popieriaus (bruto): 2 000.1 Eur
Vidutinis darbo užmokestis į rankas (neto): 1 241.2 Eur
Valstybės nustatytas VDU dydis: 1 684.90 Eur

Plačiau apie vidutinį atlyginimą: Vidutinis darbo užmokestis (VDU).

Pareiginės algos dydis ir koeficientas

Nuo 2023 metų yra taikomas 186 eurų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Nuo 2024 metų keičiasi pareiginės algos ir jos bazinio dydžio skaičiavimo ir indeksavimo principai. Nuo 2024 sausio 1 d. pareiginė alga bus susieta su 2022 metų vidutiniu mėnesiniu atlyginimo šalyje, kuris siekia 1 785.4 Eur.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo