Finansinių terminų žodynas
Verslas

Strateginis planavimas

Strateginis planavimas (angl. Strategic planning) - procesas, apimantis organizacijos ...
Ekonomika

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai (angl. Human resources) - šalies darbo jėga arba įmonės ...
Ekonomika

Žalioji energija (atsinaujinanti energija)

Žalioji energija arba atsinaujinanti energija - elektros energija, gaunama iš ...
Ekonomika

Viršvalandžiai

Viršvalandžiai arba viršvalandinis darbas - laikas, kurį darbuotojas dirba viršydamas ...
Ekonomika

Viešieji darbai

Viešieji darbai - valstybės vykdoma darbo rinkos politikos priemonė, naudojama siekiant ...
Verslas

Verslumas

Verslumas (angl. Entrepreneurship) - įgūdžių, žinių, kompetencijų, asmeninio polinkio ...
Verslas

Verslo apskaitos standartai (VAS)

Verslo apskaitos standartai (VAS) - nacionalinės taisyklės, kurių privalo laikytis ...
Verslas

Verslininkas

Verslininkas - fizinis asmuo, besiverčiantis verslu, esantis įmonės savininku ar ...
Paskolos

Vekselis

Vekselis - vertybinis popierius ir populiarus finansinis instrumentas, skirtas ...
Verslas

Veikla

Veikla - sąmoningas ir tikslingas veikimas siekiant išsikeltų tikslų. Versle veikla yra ...
Verslas

Važtaraštis

Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje turi būti ...
Ekonomika

Vartotojų kainų indeksas (VKI)

Vartotojų kainų indeksas (VKI) - infliacijos lygį matuojantis svorinis rodiklis. VKI ...
Ekonomika

Valstybės skola

Valstybės skola (viešoji skola ar vyriausybės skola) - vyriausybės arba visų valstybės ...
Ekonomika

Utopija

Utopija (angl. Utopia) - neįgyvendinamas planas, pagal kurį turėtų būti sukurta ideali, ...
Ekonomika

Utilitarizmas

Utilitarizmas - filosofinis požiūris ir etinė teorija, kuri teigia, kad veiksmo moralinė ...
Verslas

Ūkininkas

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius ...
Finansai

Turto areštas

Turto areštas - priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba jos sudedamųjų dalių ...
Verslas

Turto apyvartumas

Turto apyvartumas - vienas iš apyvartumo rodiklių, kuri parodo kaip efektyviai įmonė ...
Ekonomika

Laikotarpis

Laikotarpis - ekonomikoje, finansuose ir buhalterinėje apskaitoje naudojama sąvoka, ...
Finansai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas - viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje ...
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo