Verslas

Verslo terminai ir sąvokos.

Verslas

SEO

SEO (angl. Search Engine Optimization) yra internetinės svetainės optimizavimas paieškos ...
Verslas

Supirkimas

Supirkimas - paslauga, kuomet turtas yra perkamas žemiau rinkos kainos, standartizuotu ...
Verslas

Verslo vadyba

Verslo vadyba - organizacijos valdymo ir kontrolės praktika. Ją sudaro organizacijos ...
Verslas

Komandos formavimas

Komandos formavimas - procesas, kurio metu įmonėje ar kitoje organizacijoje yra buriama ...
Verslas

LEAN metodika

LEAN metodika - verslo veiklos optimizavimo sistema. LEAN metodika siekiama sukurti kuo ...
Verslas

Strateginis planavimas

Strateginis planavimas (angl. Strategic planning) - procesas, apimantis organizacijos ...
Verslas

Verslumas

Verslumas (angl. Entrepreneurship) - įgūdžių, žinių, kompetencijų, asmeninio polinkio ...
Verslas

Verslo apskaitos standartai (VAS)

Verslo apskaitos standartai (VAS) - nacionalinės taisyklės, kurių privalo laikytis ...
Verslas

Verslininkas

Verslininkas - fizinis asmuo, besiverčiantis verslu, esantis įmonės savininku ar ...
Verslas

Veikla

Veikla - sąmoningas ir tikslingas veikimas siekiant išsikeltų tikslų. Versle veikla yra ...
Verslas

Važtaraštis

Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje turi būti ...
Verslas

Ūkininkas

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius ...
Verslas

Turto apyvartumas

Turto apyvartumas - vienas iš apyvartumo rodiklių, kuri parodo kaip efektyviai įmonė ...
Verslas

Tikslinė auditorija

Tikslinė auditorija (angl. Target audience) - konkreti žmonių grupė, kuriai yra skirta ...
Verslas

Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama subankrutuoti įmonę. ...
Verslas

Tenderis

Tenderis - konkursas arba konkursinis pasiūlymas, kurį privalo pateikti komercinio ...
Verslas

Tarpininkas

Tarpininkas (angl. Intermediary) - trečioji šalis (fizinis ar juridinis asmuo), ...
Verslas

Socialinė reklama

Socialinė reklama - rinkodaros kampanija ar pavienė reklama, skirta atkreipti dėmesį į ...
Verslas

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas (angl. Risk management) - neapibrėžtumo ir kitokio pobūdžio rizikų, ...
Verslas

Rinko segmentas

Rinkos segmentas (angl. Market segment) - vartotojų ar įmonių pogrupis, kuriam būdingos ...
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo