Verslas

Verslo terminai ir sąvokos.

Verslas

Verslo vadyba

Verslo vadyba - organizacijos valdymo ir kontrolės praktika. Ją sudaro organizacijos ...
Verslas

Komandos formavimas

Komandos formavimas - procesas, kurio metu įmonėje ar kitoje organizacijoje yra buriama ...
Verslas

LEAN metodika

LEAN metodika - verslo veiklos optimizavimo sistema. LEAN metodika siekiama sukurti kuo ...
Verslas

Strateginis planavimas

Strateginis planavimas (angl. Strategic planning) - procesas, apimantis organizacijos ...
Verslas

Verslumas

Verslumas (angl. Entrepreneurship) - įgūdžių, žinių, kompetencijų, asmeninio polinkio ...
Verslas

Verslo apskaitos standartai (VAS)

Verslo apskaitos standartai (VAS) - nacionalinės taisyklės, kurių privalo laikytis ...
Verslas

Verslininkas

Verslininkas - fizinis asmuo, besiverčiantis verslu, esantis įmonės savininku ar ...
Verslas

Veikla

Veikla - sąmoningas ir tikslingas veikimas siekiant išsikeltų tikslų. Versle veikla yra ...
Verslas

Važtaraštis

Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje turi būti ...
Verslas

Ūkininkas

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius ...
Verslas

Turto apyvartumas

Turto apyvartumas - vienas iš apyvartumo rodiklių, kuri parodo kaip efektyviai įmonė ...
Verslas

Tikslinė auditorija

Tikslinė auditorija (angl. Target audience) - konkreti žmonių grupė, kuriai yra skirta ...
Verslas

Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama subankrutuoti įmonę. ...
Verslas

Tenderis

Tenderis - konkursas arba konkursinis pasiūlymas, kurį privalo pateikti komercinio ...
Verslas

Tarpininkas

Tarpininkas (angl. Intermediary) - trečioji šalis (fizinis ar juridinis asmuo), ...
Verslas

Socialinė reklama

Socialinė reklama - rinkodaros kampanija ar pavienė reklama, skirta atkreipti dėmesį į ...
Verslas

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas (angl. Risk management) - neapibrėžtumo ir kitokio pobūdžio rizikų, ...
Verslas

Rinko segmentas

Rinkos segmentas (angl. Market segment) - vartotojų ar įmonių pogrupis, kuriam būdingos ...
Verslas

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija arba rekonstravimas reiškia sugadinto, pasenusio ar kitokio būsto ...
Verslas

Reklamos kampanija

Reklamos kampanija yra koordinuota reklaminių veiksmų visuma, kurios tikslas - padidinti ...
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo