Verslumas (angl. Entrepreneurship) – įgūdžių, žinių, kompetencijų, asmeninio polinkio (motyvacijos) ir savybių visuma, kuri leidžia asmeniui kurti verslą ir jį plėtoti. Verslumas susijęs su inovatyvumu, gebėjimu atrasti naujas galimybes ir jas išnaudoti, noru ir galimybėmis prisiimti su verslo veikla susijusias rizikas. Verslumas tiesiogiai susijęs su šalies ekonomine gerove, nes verslūs asmenys gali kurti pridėtinę vertę ir prisidėti prie šalies socialinio ir ekonominio progreso. Todėl valstybės ir tarptautinės institucijos (pvz. ES) yra suinteresuotos verslu skatinimu.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo