Pajamos (angl. Income) – tai lėšos (dažniausiai pinigai), kurias asmuo, namų ūkis ar įmonė gauna mainais už atliktą darbą, parduotas prekes ar turtą, suteiktas paslaugas arba kaip investicinę grąžą.

Fizinių asmenų asmeninės pajamos dažniausiai yra darbo užmokestis, individualios veiklos pajamos, investicinė grąžą, dividendai, pašalpos, išmokos ir kitos reguliarios ar nereguliarios pajamos.

Verslo pajamos dažniausiai yra pajamos iš vykdomos komercinės veiklos, dažniausiai iš prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo, rečiau – iš su pagrindine veiklos sritimi nesusijusios veiklos. Verslo pajamos paprastai jos yra didesnės už pelną, nes iš jų nėra išskaičiuojama prekių ar paslaugų savikaina, mokesčiai, kitos veiklos išlaidos.

Valstybės biudžete pajamos yra skirstomos į mokestines ir nemokestines pajamas. Įprastai didžiąją jų dalį sudaro mokesčių ir kitų rinkliavų įmokos.

Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi deklaruoti savo pajamas ir sumokėti mokesčius. Pajamos yra apmokestinamos ir deklaruojamos atsižvelgiant į jų šaltinį ir dydį. Fiziniai asmenys turi sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM). Verslo pajamos nėra apmokestinamos.

Pajamos taip pat yra svarbios nustatant kompensacijų, pašalpų ar kitos socialinės paramos dydį.

Tačiau pajamos neturi vieno apibrėžimo, nes jis priklauso nuo to, kokiame kontekste yra vartojamas pajamų terminas. Pavyzdžiui, gali būti išskiriamos pasyvios pajamos, apmokestinamos pajamos, neapmokestinamos pajamos, bruto ir neto pajamos, nominalios pajamos ir realios pajamos.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo