Kas yra pajamos?

Pajamos (angl. Income) – tai lėšos (dažniausiai pinigai), kurias asmuo, namų ūkis ar įmonė gauna mainais už atliktą darbą, parduotas prekes ar turtą, suteiktas paslaugas arba kaip investicinę grąžą.

Pajamos

Fizinių asmenų asmeninės pajamos dažniausiai yra darbo užmokestis (darbo pajamos), individualios veiklos pajamos, investicinė grąžą, dividendai, palūkanos, pašalpos, išmokos, pajamos už nuomą, turto pardavimo pajamos ir kitos reguliarios ar nereguliarios pajamos.

Verslo pajamos dažniausiai yra pajamos iš vykdomos komercinės veiklos, dažniausiai iš prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo, rečiau – iš su pagrindine veiklos sritimi nesusijusios veiklos. Verslo pajamos paprastai jos yra didesnės už pelną, nes iš jų nėra išskaičiuojama prekių ar paslaugų savikaina, mokesčiai, kitos veiklos išlaidos.

Valstybės biudžete pajamos yra skirstomos į mokestines ir nemokestines pajamas. Įprastai didžiąją jų dalį sudaro mokesčių ir kitų rinkliavų įmokos.

Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi deklaruoti savo pajamas ir sumokėti mokesčius. Pajamos yra apmokestinamos ir deklaruojamos atsižvelgiant į jų šaltinį ir dydį. Fiziniai asmenys turi sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM). Verslo pajamos nėra apmokestinamos.

Pajamos taip pat yra svarbios nustatant kompensacijų, pašalpų ar kitos socialinės paramos dydį.

Tačiau pajamos neturi vieno apibrėžimo, nes jis priklauso nuo to, kokiame kontekste yra vartojamas pajamų terminas. Pavyzdžiui, gali būti išskiriamos pasyvios pajamos, apmokestinamos pajamos, neapmokestinamos pajamos, bruto ir neto pajamos, nominalios pajamos ir realios pajamos.

Kas yra pasyvios pajamos?

Pasyvios pajamos – pajamos, kurioms uždirbti reikia minimalaus darbo arba jo nereikia visai. Jos gaunamos ne dėl aktyvaus darbo (atlyginimas) ar verslo veiklos (individualios veiklos ar kt. pajamos), bet dėl praeitų atliktų, bet toliau aktyviai neatliekamų veiksmų. Pasyvių pajamų pavyzdžiais gali būti pajamos iš nuomos, įvairios rentos, autorinis atlygis, pajamos iš investicijų ir kt.

Kaip skaičiuojamos pajamos?

Pajamų skaičiavimas priklauso nuo to, kas yra pajamų gavėjas, kokių būdu ir kokios pajamos yra gaunamos bei koks yra skaičiavimo tikslas. Pavyzdžiui, pajamos deklaravimui, pajamos kompensacijai gauti, su darbo santykiais susijusios pajamos, individualios veiklos pajamos, pajamos natūra ir kt. turi skirtingus skaičiavimo principus.

Norėdami apskaičiuoti su darbo santykiais susijusias pajamas (atlyginimą) ir nuo jų mokėtinus mokesčius, galite pasinaudoti atlyginimo skaičiuokle.

Norėdami apskaičiuoti individualios veiklos pajamas ir nuo jų mokėtinus mokesčius, galite pasinaudoti individualios veiklos skaičiuokle.

Apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos

Pajamos gali būti skirstomos į apmokestinamas ir neapmokestinamas. Pavyzdžiui, individualios veiklos atveju yra apmokestinamos pajamos tik po to, kai iš jų atimamos susijusios išlaidos arba atskaitomas 30% pajamų dydis nepriklausomai nuo faktiškai patirtų išlaidų.

Su darbo santykiais susijusių pajamų atveju jos yra apmokestinamos tik po to, kai iš jų yra atimamas neapmokestinamųjų pajamų dydis, kuris nustatomas atsižvelgiant į gaunamų pajamų (atlyginimo) dydį bei darbuotojo darbingumo grupę.

Pajamų apmokestinimo tarifai priklauso nuo pajamų dydžio, jų tipo ir šaltinio.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo