Finansai

Finansų terminai ir sąvokos.

Finansai

Restitucija

Restitucija (angl. Restitution) yra šalių turtinės padėties atstatymas į prieš tam tikrą ...
Finansai

Pinigų srautas

Pinigų srautas (angl. Cash flow) yra įmonės lėšų judėjimas į ir iš jos sąskaitos per tam ...
Finansai

Pelno mokestis

Pelno mokestis (angl. Corporate income tax) - mokestis, taikomas įmonių ir kitų ...
Finansai

Mokesčio deklaracija

Mokesčio deklaracija yra mokesčių mokėtojo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ...
Finansai

Mokumas

Mokumas (angl. Solvency) - tai subjekto (fizinio asmens ar įmonės) gebėjimas vykdyti ...
Finansai

Likutinė vertė

Likutinė vertė yra turto vertė po to, kai iš pradinės (įsigijimo) vertės yra atimama ...
Finansai

Kritinio likvidumo koeficientas

Kritinio likvidumo koeficientas (angl. Quick ratio) parodo įmonės gebėjimą padengti ...
Finansai

Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditorinis įsiskolinimas arba mokėtinos sumos (angl. Accounts payable) - tai suma, ...
Finansai

Korespondentas

Korespondentas (angl. Correspondent) - finansų įstaiga, kuri teikia paslaugas kitos, ...
Finansai

Kontribucija

Kontribucija - tai produkto vieneto ribinės pajamos arba pardavimo pajamų sumą, kuri ...
Finansai

Kompensacija

Kompensacija - pinigai, skiriami padengti (kompensuoti) nuostolius arba sumažinti ...
Finansai

Komercinis bankas

Komercinis bankas (angl. Commercial bank) yra finansų įstaiga, teikianti įvairias ...
Finansai

Pinigų principas

Pinigų principas (angl. Cash principle) yra apskaitos principas, kuomet finansinės ...
Finansai

Kaupimo principas

Kaupimo principas (angl. Accruals principle) nurodo, kad pajamos ir išlaidos apskaitoje ...
Finansai

Kapitalo prieaugio mokestis

Kapitalo prieaugio mokestis (angl. Capital gains tax) - tai mokestis, kuriuo ...
Finansai

Interpoliacija

Interpoliacija (angl. Interpolation) - metodas, kuris naudojamas apytiksliai ...
Finansai

Bendrasis pelnas

Bendrasis pelnas (angl. Gross profit) - tai suma, gaunama atimant parduotų prekių ...
Finansai

Grynasis pelnas

Grynasis pelnas (angl. Net profit) yra pajamų suma, likusi iš visų bendrovės pajamų ...
Finansai

Nuostolis

Nuostolis (angl. Loss) - tai piniginės vertės sumažėjimas ar praradimas, dažnai ...
Finansai

Renta

Renta - tai periodiški mokėjimai asmeniui, nesusiję su darbo santykiais ar verslo ...
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo