Pinigų srautas

Pinigų srautas (angl. Cash flow) yra įmonės lėšų judėjimas į ir iš jos sąskaitos per tam tikrą laikotarpį. Jis atspindi verslo operacinę veiklą ir likvidumo būklę. Teigiamas pinigų srautas rodo, kad į įmonės verslo sąskaitą patenka daugiau pinigų, nei išplaukia. Neigiamas pinigų srautas – atvirkščiai. Pinigų srautai yra fiksuojami pinigų srautų ataskaitoje – vienoje iš pamatinių verslo apskaitos finansinių ataskaitų.

Yra trys pagrindinės pinigų srautų rūšys:

  • Veiklos pinigų srautai (angl. Operating Cash Flow). Tai atspindi grynuosius pinigus, gautus iš įprastinės verslo veiklos, pavyzdžiui, prekių ar paslaugų pardavimo. Jis gali būti naudojamas siekiant nustatyti, ar įmonė gali išlaikyti ir plėtoti savo veiklą be išorinio finansavimo.
  • Investiciniai pinigų srautai (angl. Investing Cash Flow). Tai parodo pinigus, panaudotus investicijoms ar gautus iš investicijų.
  • Finansavimo pinigų srautai. Tai parodo pinigines operacijas, susijusias su įmonės finansavimu. Tai apima akcijų išleidimą arba atpirkimą, paskolas arba paskolų grąžinimą.

Teigiami pinigų srautai rodo, kad įmonės likvidus turtas didėja, todėl ji turi daugiau pinigų įsipareigojimams padengti, reinvestuoti į verslą, grąžinti akcininkams arba padengti kitas išlaidas. Ir atvirkščiai, neigiamas pinigų srautas gali reikšti galimus finansinius sunkumus. Pinigų srautų stebėjimas yra labai svarbus norint valdyti sveiką verslą ir užtikrinti, kad jis būtų likvidus trumpalaikiams įsipareigojimams vykdyti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo