User Posts: Finero.lt

Verslo vadyba - organizacijos valdymo ir kontrolės praktika. Ją sudaro organizacijos finansų valdymas, rinkodaros ar verslo projektų valdymas ir kt. Verslo ...

Komandos formavimas - procesas, kurio metu įmonėje ar kitoje organizacijoje yra buriama darbuotojų grupė, siekiant sinergijos efekto, didesnio komandos narių ...

LEAN metodika - verslo veiklos optimizavimo sistema. LEAN metodika siekiama sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę vartotojui sunaudojant kuo mažiau resursų. Ši ...

Strateginis planavimas (angl. Strategic planning) - procesas, apimantis organizacijos vizijos, misijos, veiklos krypčių ir ilgalaikių tikslų nustatymą bei jų ...

Žmogiškieji ištekliai (angl. Human resources) - šalies darbo jėga arba įmonės darbuotojai, personalas. Versle už žmogiškuosius išteklius ir jų valdymą ...

Žalioji energija arba atsinaujinanti energija - elektros energija, gaunama iš atsinaujinančių ir ekologiškų šaltinių. Pagrindiniai žaliosios energijos ...

Viršvalandžiai arba viršvalandinis darbas - laikas, kurį darbuotojas dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio ...

Viešieji darbai - valstybės vykdoma darbo rinkos politikos priemonė, naudojama siekiant padėti bedarbiams ir kitiems asmenims greičiau integruotis į darbo ...

Verslumas (angl. Entrepreneurship) - įgūdžių, žinių, kompetencijų, asmeninio polinkio (motyvacijos) ir savybių visuma, kuri leidžia asmeniui kurti verslą ir ...

Verslo apskaitos standartai (VAS) - nacionalinės taisyklės, kurių privalo laikytis įmonės tvarkydamos savo apskaitą, sudarydamos ir teikdamos finansines ...

Verslininkas - fizinis asmuo, besiverčiantis verslu, esantis įmonės savininku ar turintis įmonės akcijų. Verslininkas veikia savarankiškai ir naudoja savo ...

Vekselis - vertybinis popierius ir populiarus finansinis instrumentas, skirtas trumpalaikiam finansavimui gauti ir įsipareigojimui užtikrinti. Vekselį išrašęs ...

Veikla - sąmoningas ir tikslingas veikimas siekiant išsikeltų tikslų. Versle veikla yra komercinio pobūdžio veiksmai, kuriais siekiama pelno. Priklausomai nuo ...

Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje turi būti nurodyta važtaraščio surašymo vieta, siuntėjo, gavėjo ir vežėjo ...

Vartotojų kainų indeksas (VKI) - infliacijos lygį matuojantis svorinis rodiklis. VKI matuoja tik namų ūkių vartojimui įsigyjamų prekių ir paslaugų kainų ...

Valstybės skola (viešoji skola ar vyriausybės skola) - vyriausybės arba visų valstybės institucijų įsipareigojimų kreditoriams suma. Vyriausybės dažniausiai ...

Utopija (angl. Utopia) - neįgyvendinamas planas, pagal kurį turėtų būti sukurta ideali, tobula tikrovė ar visuomenė. Šiuo terminu, kurį 1516 m. knygoje ...

Utilitarizmas - filosofinis požiūris ir etinė teorija, kuri teigia, kad veiksmo moralinė vertė yra proporcinga jo indėliui į bendrą (visuminę) naudą. Jis ...

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius darbus, pats vartoja arba tiekia rinkai žemės ūkio produkciją. Žemės ūkiai ...

Turto areštas - priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba jos sudedamųjų dalių (valdymo, naudojimosi ar disponavimo) apribojimas įstatymo numatyta tvarka. ...

User Articles: Finero.lt
Sorry. Author have no articles yet
Browsing All Comments By: Finero.lt
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo