User Posts: Finero.lt

SEO

SEO (angl. Search Engine Optimization) yra internetinės svetainės optimizavimas paieškos sistemoms. Tai yra viena iš skaitmeninės rinkodaros sričių. Lietuvoje ...

Supirkimas - paslauga, kuomet turtas yra perkamas žemiau rinkos kainos, standartizuotu procesu, kartais urmu. Supirkėjai suteikia galimybė turto savininkui ...

Čia rasite visą svarbiausią informaciją, susijusią su senatvės pensija. Sužinosite, koks pensijinis amžius Lietuvoje, kokia yra bazinė pensija 2024 metais, ...

Nedarbo dienos arba Valstybinės šventės yra laisvos nuo darbo dienos (laisvadieniai, poilsio dienos). O darbo šventinę dieną atveju yra mokamas didesnis darbo ...

Dienpinigiai arba komandiruotpinigiai yra darbuotojo komandiruočių išlaidų apmokėjimo (arba kompensavimo) forma. Dienpinigiai darbuotojui mokami pagal teisės ...

Verslo vadyba - organizacijos valdymo ir kontrolės praktika. Ją sudaro organizacijos finansų valdymas, rinkodaros ar verslo projektų valdymas ir kt. Verslo ...

Komandos formavimas - procesas, kurio metu įmonėje ar kitoje organizacijoje yra buriama darbuotojų grupė, siekiant sinergijos efekto, didesnio komandos narių ...

LEAN metodika - verslo veiklos optimizavimo sistema. LEAN metodika siekiama sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę vartotojui sunaudojant kuo mažiau resursų. Ši ...

Strateginis planavimas (angl. Strategic planning) - procesas, apimantis organizacijos vizijos, misijos, veiklos krypčių ir ilgalaikių tikslų nustatymą bei jų ...

Žmogiškieji ištekliai (angl. Human resources) - šalies darbo jėga arba įmonės darbuotojai, personalas. Versle už žmogiškuosius išteklius ir jų valdymą ...

Žalioji energija arba atsinaujinanti energija - elektros energija, gaunama iš atsinaujinančių ir ekologiškų šaltinių. Pagrindiniai žaliosios energijos ...

Viršvalandžiai arba viršvalandinis darbas - laikas, kurį darbuotojas dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio ...

Viešieji darbai - valstybės vykdoma darbo rinkos politikos priemonė, naudojama siekiant padėti bedarbiams ir kitiems asmenims greičiau integruotis į darbo ...

Verslumas (angl. Entrepreneurship) - įgūdžių, žinių, kompetencijų, asmeninio polinkio (motyvacijos) ir savybių visuma, kuri leidžia asmeniui kurti verslą ir ...

Verslo apskaitos standartai (VAS) - nacionalinės taisyklės, kurių privalo laikytis įmonės tvarkydamos savo apskaitą, sudarydamos ir teikdamos finansines ...

Verslininkas - fizinis asmuo, besiverčiantis verslu, esantis įmonės savininku ar turintis įmonės akcijų. Verslininkas veikia savarankiškai ir naudoja savo ...

Vekselis - vertybinis popierius ir populiarus finansinis instrumentas, skirtas trumpalaikiam finansavimui gauti ir įsipareigojimui užtikrinti. Vekselį išrašęs ...

Veikla - sąmoningas ir tikslingas veikimas siekiant išsikeltų tikslų. Versle veikla yra komercinio pobūdžio veiksmai, kuriais siekiama pelno. Priklausomai nuo ...

Važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje turi būti nurodyta važtaraščio surašymo vieta, siuntėjo, gavėjo ir vežėjo ...

Vartotojų kainų indeksas (VKI) - infliacijos lygį matuojantis svorinis rodiklis. VKI matuoja tik namų ūkių vartojimui įsigyjamų prekių ir paslaugų kainų ...

User Articles: Finero.lt
Sorry. Author have no articles yet
Browsing All Comments By: Finero.lt
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo