Vartotojų kainų indeksas (VKI)

Vartotojų kainų indeksas (VKI) – infliacijos lygį matuojantis svorinis rodiklis. VKI matuoja tik namų ūkių vartojimui įsigyjamų prekių ir paslaugų kainų pokyčius, todėl į jį nėra įtraukiami gamybai ir kitoms ne vartojimo reikmėms skirtų prekių ir paslaugų kainų pokyčiai.

VKI yra pagrindinis infliacijos rodiklis, naudojamas darbo užmokesčiui, pensijoms, pašalpoms, kitoms išmokoms bei kai kuriems mokesčiams ir baudoms indeksuoti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo