Ekonomika

Ekonomikos terminai ir sąvokos.

Ekonomika

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai (angl. Human resources) - šalies darbo jėga arba įmonės ...
Ekonomika

Žalioji energija (atsinaujinanti energija)

Žalioji energija arba atsinaujinanti energija - elektros energija, gaunama iš ...
Ekonomika

Viršvalandžiai

Viršvalandžiai arba viršvalandinis darbas - laikas, kurį darbuotojas dirba viršydamas ...
Ekonomika

Viešieji darbai

Viešieji darbai - valstybės vykdoma darbo rinkos politikos priemonė, naudojama siekiant ...
Ekonomika

Vartotojų kainų indeksas (VKI)

Vartotojų kainų indeksas (VKI) - infliacijos lygį matuojantis svorinis rodiklis. VKI ...
Ekonomika

Valstybės skola

Valstybės skola (viešoji skola ar vyriausybės skola) - vyriausybės arba visų valstybės ...
Ekonomika

Utopija

Utopija (angl. Utopia) - neįgyvendinamas planas, pagal kurį turėtų būti sukurta ideali, ...
Ekonomika

Utilitarizmas

Utilitarizmas - filosofinis požiūris ir etinė teorija, kuri teigia, kad veiksmo moralinė ...
Ekonomika

Laikotarpis

Laikotarpis - ekonomikoje, finansuose ir buhalterinėje apskaitoje naudojama sąvoka, ...
Ekonomika

Tranzitas

Tranzitas - prekių, krovinių ar keleivių gabenimas iš vienos valstybės į kitą per vienos ...
Ekonomika

Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė finansų institucija, įsteigta ...
Ekonomika

Stagnacija

Stagnacija (angl. Stagnation) - užsitęsęs periodas, kai ekonomika neauga arba augai ...
Ekonomika

Skurdo riba

Skurdo riba (angl. Poverty line) - valstybės nustatomas pajamų dydis, kurio nesiekiantys ...
Ekonomika

Servitutas

Servitutas - teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu ...
Ekonomika

Senjoražas

Senjoražas (angl. Seigniorage) - vyriausybės ar banko uždarbis iš pinigų emisijos. ...
Ekonomika

Sąmokslas

Sąmokslas (angl. Conspiracy) - slaptas planas, suokalbis ar susitarimas atlikti ...
Ekonomika

Sabotažas

Sabotažas (angl. Sabotage) - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama nevykdyti ...
Ekonomika

Rinkliava

Rinkliava yra mokestis renkamas už tam tikras paslaugas ar norimus atlikti veiksmus. ...
Ekonomika

Rezidentas

Rezidentas (angl. Resident) - fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą nuolat ...
Ekonomika

Respondentas

Respondentas (angl. Respondent) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris dalyvauja tyrime, ...
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo