Sąmokslas (angl. Conspiracy) – slaptas planas, suokalbis ar susitarimas atlikti neteisėtą ar kenkėjišką veiką apie kurią nesužinotų kiti asmenys. Tiek teisiniame kontekste, tiek viešajame diskurse sąmokslo sąvoka dažnai turi neigiamą atspalvį, suponuojantį slaptus, apgaulingus ir kenkėjiškus ketinimus ar veiksmus. Populiariojoje kultūroje sąmokslo terminas taip pat dažnai vartojamas apibūdinti alternatyviems paaiškinimams ar teorijoms, prieštaraujančioms oficialiems paaiškinimams ar visuotinai priimtiems įsitikinimams. Tokie paaiškinimai dažnai vadinami sąmokslo teorijomis.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo