Verslo paskola atsinaujinančiai energijai

Palyginkite verslo paskolų atsinaujinančiai energijai pasiūlymus ir raskite visą reikiamą informaciją apie tai, kaip gauti žaliąją paskolą verslui, kuri atitiktų Jūsų įmonės poreikius ir reikalavimus.

Kas yra tvarus finansavimas?

Tvarus finansavimas įmonėms – atsinaujinančios energijos projektams finansuoti skirtos žaliosios paskolos. Vertinant tvaraus finansavimo projektus, kredito įstaigos atsižvelgia į tai, kam bus panaudota paskola, ar įgyvendinus verslo projektą bus sumažintas įmonės anglies dvideginio pėdsakas, ar bus prisidėta prie aplinkos puoselėjimo ir pan. Dažniausiai tai palankesnėmis sąlygomis išduodamas kreditas verslui.

Daugiau finansavimo verslui sprendimų ir paskolų verslui ieškokite čia: Paskolos verslui.

Kam skirta paskola atsinaujinančiai energijai?

Paskola atsinaujinančiai energijai yra skirta finansuoti verslo projektus, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie aplinkos tausojimo, energetinių išteklių naudojimo efektyvumo didinimo ar klimato kaitos padarinių mažinimo. Tarp tokių projektų įprastai yra:

 • Saulės elektrinių, vėjo turbinų, geoterminio šildymo įrangos ar kitos atsinaujinančios energijos infrastruktūrai finansuoti.
 • Projektai didinantys energijos vartojimo efektyvumą.
 • Aplinkai draugiško transporto – elektromobilių ir hibridinių automobilių – pirkimas, investicijos į jų infrastruktūrą.
 • Projektai, kuriais mažinamas sunkiųjų metalų ir kitų teršalų išmetimas į aplinką.
 • Atliekų ir nuotekų tvarkymo efektyvumą didinantys projektai.
 • Tvarios žemdirbystės ir miškininkystės projektai.

Kaip gauti paskolą atsinaujinančiai energijai?

Norint gauti paskolą atsinaujinančiai energijai ar kitiems tvariems verslo projektams finansuoti, jums reikės:

 1. Pateikti paskolos paraišką pasirinktai kredito įstaigai, kuri teikia tokio tipo paskolas.
 2. Pateikti dokumentus, kurių reikalaujama paraiškos pildymo metu ar pareikalavus kredito įstaigai po paraiškos pateikimo. Dažniausiai tai: pagrindiniai įmonės dokumentai (įstatai, informacija apie akcininkus ir kt.), verslo planas, banko išrašai, įmonės finansinės ataskaitos, pateiktų komercinių pasiūlymų kopijos, paliekamo užstato turto vertintojų ataskaita ir kt.
 3. Sulaukti kredito įstaigos atliekamo įmonės kreditingumo ir jūsų atsinaujinančios energijos projekto vertinimo rezultatų.
 4. Teigiamo atsakymo atveju, susipažinti su finansavimo pasiūlymo sąlygomis.
 5. Paskolos sąlygoms tenkinant, pasirašyti paskolos sutartį.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas finansinę paslaugą teikianti įstaiga turės nustatytas individualias skolinimosi taisykles.

Kas gali gauti paskolą atsinaujinančiai energijai?

Tvarųjį finansavimą gali gauti įmonės, atitinkančios kredito įstaigos verslo subjektams keliamus reikalavimus bei ketinančios finansuoti projektą, atitinkantį tvaraus finansavimo kriterijus. Kiekviena kredito įstaiga taiko individualius reikalavimus įmonei ir kriterijus projektui, tačiau dažniausiai įmonė privalo:

 • Verslo veiklą vykdyti ne trumpiau nei 6, 12 ar 24 mėnesius, priklausomai nuo kredito įstaigos.
 • Turėti gerą kredito reitingą, atitikti mokumo vertinimo kriterijus, neturėti įsiskolinimų ir su tuo susijusių bylų.
 • Finansuoti projektą, kuris prisidėtų prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, į aplinką išmetamų teršalų mažinimo ir pan.
 • Turėti galimybes užtikrinti paskolą.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo