Laikotarpis – ekonomikoje, finansuose ir buhalterinėje apskaitoje naudojama sąvoka, nurodanti atitinkamą laiko tarpą. Gali būti išskiriami šie laikotarpiai:

  • Trumpasis laikotarpis – toks laiko tarpas ekonomikoje, per kurį nesikeičia gamybos veiksnių kiekis ir kaina. Trumpalaikio turto atveju – laikotarpis iki vienerių metų.
  • Ilgasis laikotarpis – toks laiko tarpas ekonomikoje, per kurį pasikeičia gamybos veiksnių kiekis ir kaina. Ilgalaikio turto atveju – ilgesnis nei vienerių metų laikotarpis.

Sąvoka taip pat gali būti naudojama kalbant apie ataskaitinį laikotarpį, pereinamąjį laikotarpį, bandomąjį laikotarpį ir kt.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo