Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas – viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje (kita – trumpalaikis turtas). Ilgalaikiu turtu laikomas įmonės turtas, kuris įmonės veikloje bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus arba kurio įsigijimo vertė viršija įmonės nusistatytą ilgalaikio turto minimalią vertę.

Ilgalaikio turto pavyzdžiai:

  • Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai;
  • Patentai, autorių teisės ir prekių ženklai;
  • Vertybiniai popieriai ar obligacijos, laikomi ilgiau nei vienerius metus;
  • Žemė;
  • Ilgalaikės gautinos sumos.

Dažnai ilgalaikiam turtui, kitaip nei trumpalaikiam, yra skaičiuojamas nusidėvėjimas ir amortizacija.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo