Patentas (angl. Patent) yra valstybės išduodamas dokumentas, kuriuo išradimo autoriui suteikiamos išimtinės teisės į išradimo disponavimą ir platinimą nustatytą laikotarpį, paprastai iki 20 metų nuo paraiškos padavimo datos. Patentai yra labai svarbūs skatinant inovacijas, nes išradėjams suteikia galimybę gauti potencialią grąžą iš jų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Priklausomai nuo šalies ir jos įstatyminės bazės, patentai gali būti išduodami įvairiems kūriniams, įskaitant naujus produktus, procesus, mašinas ar bet kokius naujus ir naudingus jų patobulinimus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo