Debetas ir kreditas

Apskaitoje debetas (angl. Debit) ir kreditas (angl. Credit) yra dvi pagrindinės sąvokos, dėl kurių galima taikyti dvejybinio įrašo apskaitos sistemą. Jos naudojamos finansinėms operacijoms registruoti didžiosios knygos sąskaitose.

  • Debetas: tai įrašas, kuriuo didinamas turto arba išlaidų likutis ir mažinamas įsipareigojimų, nuosavo kapitalo arba pajamų likutis. Apskaitos sistemose jis yra kairėje pusėje.
  • Kreditas: kreditas yra įrašas, kuris didina įsipareigojimų, nuosavo kapitalo arba pajamų likutį ir mažina turto arba išlaidų likutį. Apskaitos sistemose jis yra dešinėje pusėje.

Taisykles galima apibendrinti taip:

  • Turtas: didėja debeto pusėje, mažėja kredito pusėje.
  • Įsipareigojimai: mažėja debeto pusėje, didėja kredito pusėje.
  • Nuosavas kapitalas: sumažėja debeto pusėje, padidėja kredito pusėje.
  • Pajamos arba įplaukos: sumažėjimas debeto pusėje, padidėjimas kredito pusėje.
  • Išlaidos: padidėja debeto pusėje, sumažėja kredito pusėje.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvieno sandorio bendra debeto suma turi būti lygi bendrai kredito sumai. Ši pagrindinė taisyklė užtikrina, kad apskaitos lygtis (turtas = įsipareigojimai + nuosavas kapitalas) išliktų subalansuota.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo