Kaina (angl. Price) – tai piniginė vertė, priskiriama prekei, paslaugai ar turtui. Kaina nurodo pinigų sumą, kurios tikimasi, reikalaujama arba kuri mokama už prekę, paslaugą ar kitą turtą. Ji parodo, kiek pirkėjas turi mokėti pardavėjui sandorio metu.

Kainą lemia įvairūs veiksniai, įskaitant pasiūlą ir paklausą, gamybos sąnaudas, konkurenciją, kokybę, prekės ženklą ir rinkos sąlygas.

Konkurencingoje rinkoje kainos gali būti palankios vartotojams, nes gamintojai, konkuruodami tarpusavyje, gali sumažinti kainas. Tuo tarpu rinkoje, kurioje konkurencija mažesnė, gamintojas arba nedidelė gamintojų grupė gali sudaryti monopoliją ar oligopoliją ir kontroliuoti kainas, todėl vartotojams jos gali būti didesnės.

Kainos naudojamos kiekvieną dieną visose prekybos formose, pradedant kasdienės prekės pirkimu ir baigiant prekyba vertybinių popierių rinkoje. Tai pagrindinė ekonomikos sąvoka, kuri yra prekių ir paslaugų mainų rinkos ekonomikos šalyse pagrindas.

Žaliavų ir kito turto kainas biržoje realiu laiko galite sekti šiuose puslapiuose: akcijų kainos, aukso kaina, dujų kaina, naftos kaina, paladžio kaina, platinos kaina, sidabro kaina, vario kaina.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo