Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai (angl. Human resources) – šalies darbo jėga arba įmonės darbuotojai, personalas. Versle už žmogiškuosius išteklius ir jų valdymą (atranką, įdarbinimą, kompetencijų kėlimą ir kt.) yra atsakingas įmonės personalo skyrius. Žmogiškieji ištekliai taip pat gali reikšti darbo rinkoje dalyvaujančių žmonių profesinio ir kitokio pasirengimo, išsilavinimo, kompetencijų ir kitų savybių visumą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo