Darbo jėga (angl. Labour force) – tai bendras šalies dirbančių ar ieškančių darbo žmonių skaičius, kuris sudaro šalies darbo pasiūlą.

Darbo jėga yra svarbus šalies ekonominės veiklos veiksnys. Ekonomistai darbo jėgos aktyvumo rodiklį naudoja darbingo amžiaus gyventojų, kurie dirba arba aktyviai ieško darbo, daliai įvertinti.

Šis rodiklis padeda ekonomistams suprasti, kokiu mastu panaudojami žmogiškieji ištekliai ir įvertinti bendrą ekonomikos būklę bei augimo potencialą. Darbo jėgos pokyčiai gali turėti didelės reikšmės ekonominei politikai, socialinėms paslaugoms ir ekonomikos vystymosi potencialui.

Pavyzdžiui, dėl senėjančios visuomenės gali sumažėti darbo jėgos, o tai gali kelti sunkumų našumui ir socialinės apsaugos sistemoms. Ir atvirkščiai, didelė jaunų žmonių dalis gali reikšti ekonomikos augimo potencialą, jei šie asmenys gali rasti produktyvų darbą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo