Skurdo riba (angl. Poverty line) – valstybės nustatomas pajamų dydis, kurio nesiekiantys asmenys ar namų ūkiai yra priskiriami skurstantiems. Nuo nustatytos skurdo ribos priklauso skurdo lygis. Skurdo riba yra skirstoma į absoliučią skurdo ribą ir santykinę skurdo ribą.

Absoliuti skurdo riba nustatoma atsižvelgiant į minimalaus vartojimo reikmenų krepšelio kainą. Lietuvoje absoliutaus skurdo riba – 354 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 743 eurai šeimai.

Santykinė skurdo riba nustatoma atsižvelgiant į vidutinę pragyvenimo lygį šalyje.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo