Utilitarizmas

Utilitarizmas – filosofinis požiūris ir etinė teorija, kuri teigia, kad veiksmo moralinė vertė yra proporcinga jo indėliui į bendrą (visuminę) naudą. Jis remiasi naudingumo principu, kuriuo siekiama maksimizuoti teigiamus ir minimizuoti neigiamus rezultatus kuo didesniam žmonių skaičiui. Utilitarizmas, kilęs iš XVIII ir XIX a. filosofų Jeremy Benthamo ir Johno Stuarto Milo darbų, gali būti apibendrintas fraze „didžiausias gėris didžiausiam skaičiui žmonių”.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo