Sabotažas (angl. Sabotage) – sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama nevykdyti įsipareigojimų, blogai atlikti pavestas užduotis, sugadinti ar sunaikinti tam tikrus objektus ir kitais būdais sąmoningai trukdyti atlikti veiksmus, įgyvendinti programas ar strategijas bei sudaryti nepalankias sąlygas kitiems.

Verslo kontekste sabotažas gali reikšti veiksmus, kuriais sąmoningai trukdoma įgyvendinti projektą, kenkiama įmonės reputacijai ar kitaip trikdoma jos veikla. Tokius veiksmus gali atlikti darbuotojai, konkurentai ar kiti išorės agentai. Platesniame visuomeniniame kontekste sabotažas gali būti naudojamas kaip karinių, politinių ar socialinių kampanijų taktika, siekiant trukdyti ar pakenkti priešininko veiklai.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo