Veikla – sąmoningas ir tikslingas veikimas siekiant išsikeltų tikslų. Versle veikla yra komercinio pobūdžio veiksmai, kuriais siekiama pelno. Priklausomai nuo veiklos srities, veikla gali būti skirstoma į komercinę veiklą, ūkinę veiklą, individualią veiklą, kūrybinę veiklą ir kt.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo