User Posts: Finero.lt

Sąmokslas (angl. Conspiracy) - slaptas planas, suokalbis ar susitarimas atlikti neteisėtą ar kenkėjišką veiką apie kurią nesužinotų kiti asmenys. Tiek ...

Sabotažas (angl. Sabotage) - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama nevykdyti įsipareigojimų, blogai atlikti pavestas užduotis, sugadinti ar sunaikinti tam ...

Rizikos valdymas (angl. Risk management) - neapibrėžtumo ir kitokio pobūdžio rizikų, galinčių neigiamai paveikti tikslus, nustatymo, vertinimo ir valdymo ...

Rinkos segmentas (angl. Market segment) - vartotojų ar įmonių pogrupis, kuriam būdingos panašios charakteristikos, poreikiai ar elgsena. Rinkos segmentavimas ...

Rinkliava yra mokestis renkamas už tam tikras paslaugas ar norimus atlikti veiksmus. Rinkliavos gali būti renkamos už pažymos, paso ar tapatybės kortelės ...

Rezidentas (angl. Resident) - fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi šalyje, apmokestinamas šiuo pagrindu ir turintis glaudžių asmeninių ...

Restitucija (angl. Restitution) yra šalių turtinės padėties atstatymas į prieš tam tikrą faktą buvusią padėtį. Restitucija reiškia, kad viena šalis turi ...

Respondentas (angl. Respondent) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris dalyvauja tyrime, atsako į apklausą, užpildo anketą, duoda interviu ar teikia duomenis ...

Rekonstrukcija arba rekonstravimas reiškia sugadinto, pasenusio ar kitokio būsto atstatymo ar pertvarkymo procesą. Rekonstrukcijos metu nekilnojamasis turtas ...

Reklamos kampanija yra koordinuota reklaminių veiksmų visuma, kurios tikslas - padidinti produkto, paslaugos ar prekės ženklo žinomumą, pardavimus ar klientų ...

Reklama yra įvairaus turinio, pranešimų ar vaizdinės medžiagos kūrimo, skelbimo ir platinimo veikla, kuria siekiama reklamuoti produktus, paslaugas, idėjas ar ...

Regresas (angl. Recourse) yra prievolės už kitą asmenį įvykdžiusios šalies reikalavimas, kad ji grąžintų tai, kas buvo už ją sumokėta. Platesniame ...

Reglamentas (angl. Regulation) yra vyriausybių ar reguliavimo institucijų nustatytų taisyklių, standartų ar principų visuma, skirta reguliuoti asmenų, įmonių ...

Reeksportas yra importuotų prekių pardavimas trečiajai šalai, jų iš esmės neperdirbant ir nesukuriant pridėtinės vertės. Įprastai reeksportu užsiima ...

Reakcija - finansų rinkos dalyvių atsakas į tam tikrus įvykius. Rinkos dalyviai gali reaguoti į ekonominių, finansinių ir kitų duomenų paskelbimą, centrinių ...

Rankpinigiai yra toks mokėjimas, kurį viena sutarties šalis (skolininkas) perduoda kitai sutarties šaliai (kreditoriui), kad įrodytų sutarties egzistavimą ir ...

Ranga yra susitarimas, kuriuo viena šalis (rangovas) įsipareigoja kitai šaliai (užsakovui) atlikti jos užsakytus darbus ir perduoti jai šių darbų rezultatus ...

Protekcionizmas (angl. Protectionism) yra valstybės vykdoma ekonominė politika, kai imamasi priemonių, kad apsaugoti savo šalies pramonę nuo užsienio ...

Prospektas yra oficialus dokumentas, kurį emitentas parengia prieš vertybinių popierių emisiją. Prospekte paprastai pateikiama esminė informacija apie įmonės ...

Specifikacija (angl. Specification) yra formalus prekės ar paslaugos aprašymas, kuriame aiškiai nurodomi jai keliami reikalavimai ir būtinos charakteristikos. ...

User Articles: Finero.lt
Sorry. Author have no articles yet
Browsing All Comments By: Finero.lt
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo