Ranga yra susitarimas, kuriuo viena šalis (rangovas) įsipareigoja kitai šaliai (užsakovui) atlikti jos užsakytus darbus ir perduoti jai šių darbų rezultatus bei už tai gauti sutartą užmokestį. Jei rangos sutartis nenurodo kitaip, rangovas gali ekvivalenčia sutartimi darbų atlikimą perduoti subrangovui. Rangos sutartys dažniausiai pasitaiko statybų sektoriuje, tačiau ranga gali būti taikoma ir kitose srityse.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo