Rankpinigiai

Rankpinigiai yra toks mokėjimas, kurį viena sutarties šalis (skolininkas) perduoda kitai sutarties šaliai (kreditoriui), kad įrodytų sutarties egzistavimą ir užtikrintų jos įvykdymą. Rankpinigiai sudaro dalį sutartyje numatytos sumokėti sumos. Nuo avanso rankpinigiai skiriasi tuo, kad sutarties nevykdymo atveju, rankpinigiai lieka juos gavusiai pusei (jei už sutarties nevykdymą atsakinga juos davusi šalis) arba yra grąžinama dviguba rankpinigių suma (jei už sutarties nevykdymą atsakinga juos gavusi šalis).

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo