Protekcionizmas

Protekcionizmas (angl. Protectionism) yra valstybės vykdoma ekonominė politika, kai imamasi priemonių, kad apsaugoti savo šalies pramonę nuo užsienio konkurencijos. Paprastai to siekiama taikant importo tarifus, kvotas ar subsidijas šalies pramonei. Pagrindinis protekcionizmo tikslas – paremti vietos gamintojus ar konkretų pramonės sektorių mažinant pigesnių užsienio prekių importą. Nors trumpuoju laikotarpiu protekcionistinė politika gali būti naudinga vietos pramonei, nes apsaugo ją nuo tarptautinės konkurencijos, ji taip pat gali privesti prie prekybos karų ir padidinti vartotojų už produkciją mokamas kainas. Protekcionizmo kritikai teigia, kad tokia politika gali trukdyti ekonomikos augimui, o šalininkai mano, kad ji būtina siekiant apsaugoti nacionalinius interesus, ypač strateginėse ūkio šakose.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo