User Posts: Finero.lt

Utilitarizmas - filosofinis požiūris ir etinė teorija, kuri teigia, kad veiksmo moralinė vertė yra proporcinga jo indėliui į bendrą (visuminę) naudą. Jis ...

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius darbus, pats vartoja arba tiekia rinkai žemės ūkio produkciją. Žemės ūkiai ...

Turto areštas - priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba jos sudedamųjų dalių (valdymo, naudojimosi ar disponavimo) apribojimas įstatymo numatyta tvarka. ...

Turto apyvartumas - vienas iš apyvartumo rodiklių, kuri parodo kaip efektyviai įmonė išnaudoja turimą turtą pajamų generavimui. Jis parodo, kiek eurų pajamų ...

Laikotarpis - ekonomikoje, finansuose ir buhalterinėje apskaitoje naudojama sąvoka, nurodanti atitinkamą laiko tarpą. Gali būti išskiriami šie laikotarpiai: ...

Ilgalaikis turtas - viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje (kita - trumpalaikis turtas). Ilgalaikiu turtu laikomas įmonės turtas, ...

Trumpalaikis turtas - viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje (kita - ilgalaikis turtas). Trumpalaikiu turtu laikomas įmonės ...

Trečioji šalis (angl. Third party) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra tiesioginis sandorio, sutarties, susitarimo ar ginčo dalyvis. Trečioji šalis gali ...

Tranzitas - prekių, krovinių ar keleivių gabenimas iš vienos valstybės į kitą per vienos ar kelių trečiųjų valstybių teritoriją. Tranzitas yra ...

Transferas (angl. Transfer) - pinigų, aukso ar kito piniginio turto pervedimas iš vienos šalies į kitą. Tranferais taip pat gali būti laikomi vardinių ...

Tikslinė auditorija (angl. Target audience) - konkreti žmonių grupė, kuriai yra skirta reklama ar rinkodaros kampanija. Tikslinė auditorija gali būti ...

Tyčinis bankrotas - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama subankrutuoti įmonę. Dažniausias tyčinio bankroto motyvas - įmonės kreditorinių ar kitų finansinių ...

Tenderis - konkursas arba konkursinis pasiūlymas, kurį privalo pateikti komercinio konkurso (projekto) dalyvis. Tenderis taip pat gali reikšti atitinkamą ...

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė finansų institucija, įsteigta pasaulio ekonomikos stabilumui užtikrinti ir augimui skatinti. Pagrindiniai ...

Tarpininkas (angl. Intermediary) - trečioji šalis (fizinis ar juridinis asmuo), dalyvaujanti sandoryje tarp dviejų ar daugiau jo šalių ir palengvinanti ...

Stagnacija (angl. Stagnation) - užsitęsęs periodas, kai ekonomika neauga arba augai lėtai. Stagnacijos periodas įprastai yra lydimas prastėjančios visuomenės ...

Socialinė reklama - rinkodaros kampanija ar pavienė reklama, skirta atkreipti dėmesį į tam tikras socialines problemas, šviesti visuomenę, keisti visuomenės ...

Skurdo riba (angl. Poverty line) - valstybės nustatomas pajamų dydis, kurio nesiekiantys asmenys ar namų ūkiai yra priskiriami skurstantiems. Nuo nustatytos ...

Servitutas - teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis ...

Senjoražas (angl. Seigniorage) - vyriausybės ar banko uždarbis iš pinigų emisijos. Senjoražą dažniausiai sudaro skirtumas tarp naujų pinigų emisijos kaštų ir ...

User Articles: Finero.lt
Sorry. Author have no articles yet
Browsing All Comments By: Finero.lt
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo