Ūkininkas

Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius darbus, pats vartoja arba tiekia rinkai žemės ūkio produkciją. Žemės ūkiai gali būti skirstomi pagal paskirtį į augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, žuvininkystės, mišrius žemės ūkius.

Lietuvoje ūkininko statusą įgyja, sako ūkius įregistravę Ūkininkų ūkių registre. Ūkininkai gali gauti įvairios formos Europos Sąjungos paramą, jų veiklai gali būti taikomos mokestinės lengvatos.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo