Restitucija

Restitucija (angl. Restitution) yra šalių turtinės padėties atstatymas į prieš tam tikrą faktą buvusią padėtį. Restitucija reiškia, kad viena šalis turi grąžinti gautą turtą kitai šaliai, jei turtas buvo gautas neteisėtai, per klaidą arba turto perleidimo sandoris yra pripažįstamas negaliojančiu arba nėra įvykdomos turto perleidimą sąlygojusios sutarties sąlygos. Restitucija turi būti įvykdyta natūra, o jei tai neįmanoma ar nepriimtina abiems pusėms, gali būti įvykdyta pinigais.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo