Reklama yra įvairaus turinio, pranešimų ar vaizdinės medžiagos kūrimo, skelbimo ir platinimo veikla, kuria siekiama reklamuoti produktus, paslaugas, idėjas ar prekių ženklus tikslinei auditorijai. Pagrindinis reklamos tikslas – įtikinti, informuoti ar priminti potencialiems klientams apie prekės ženklą ar konkrečius produktus ir paskatinti priimti sprendimą pirkti ar skatinti lojalumą prekės ženklui.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo