Rizikos valdymas

Rizikos valdymas (angl. Risk management) – neapibrėžtumo ir kitokio pobūdžio rizikų, galinčių neigiamai paveikti tikslus, nustatymo, vertinimo ir valdymo praktika. Rizikos valdymą sudaro koordinuoti strateginiai veiksmai, kuriais siekiama stebėti, vertinti ir galiausiai sumažinti bei kontroliuoti rizikos poveikį. Rizikos valdymo strategijos gali apimti rizikos perkėlimą kitai šaliai, rizikos vengimą arba tam tikro lygio ar tam tikrų konkrečios rizikos pasekmių prisiėmimą.

Norint kiekybiškai įvertinti riziką, dažnai taikomi statistinės analizės, finansiniai modeliai arba ekspertų vertinimai. Veiksmingas rizikos valdymas ne tik apsaugo įmonę nuo galimų nuostolių, bet ir užtikrina atitiktį teisės aktų reikalavimams bei saugo jos reputaciją.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo