Strateginis planavimas

Strateginis planavimas (angl. Strategic planning) – procesas, apimantis organizacijos vizijos, misijos, veiklos krypčių ir ilgalaikių tikslų nustatymą bei jų įgyvendinimo plano kūrimą, konkurencinės aplinkos analizę ir vertinimą. Strateginiam planavimui gali būti naudojami įvairūs įrankiai, pvz. SSGG analizė, kaštų ir naudos analizė ir kt., taip pat gali būti rengiamas strateginis veiklos planas bei strateginio veiklos plano programa. Strateginis planavimas yra aukščiausio lygmens organizacijos veiklos planavimo forma, kurios pagrindu kuriami konkretesni planai ir detalesnės strategijos.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo