Kaštai (angl. Costs) – tai suma, išleista prekėms ar paslaugoms gaminti arba išteklių, reikalingų veiklai vykdyti, piniginė vertė. Versle kaštai dažnai skirstomi į šias kategorijas:

  • Pastovieji kaštai: tai išlaidos, kurios nesikeičia priklausomai nuo produkcijos ar teikiamų paslaugų kiekio.
  • Kintamieji kaštai: šie kaštai tiesiogiai ir proporcingai kinta priklausomai nuo pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų kiekio.
  • Bendrieji kaštai: visų kaštų, reikalingų produkcijos gamybai, suma.
  • Ribiniai kaštai: tai bendrų kaštų pokytis, pridėjus papildomą vienetą produkcijos.
  • Alternatyvieji kaštai: prarasta potenciali nauda, pasirinkus vieną išteklių išnaudojimo būdą ir palyginus jį su alternatyviu pasirinkimu.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo