Išlaidos arba sąnaudos (angl. Expenses) – tai už prekes ar paslaugas sumokamos lėšos. Jos gali būti įvairių rūšių ir yra esminis įmonės finansinių operacijų ir asmeninių finansų komponentas.

Verslo kontekste išlaidos gali būti skirstomos į veiklos ir ne veiklos išlaidas. Veiklos sąnaudos yra su kasdiene įmonės veikla susijusios išlaidos, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, nuomos ar parduodamų prekių gamybai skirtos lėšos. Ne veiklos išlaidos – tai išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pagrindine įmonės veikla, pavyzdžiui, palūkanų už skolą mokėjimas arba nuostoliai dėl turto pardavimo.

Kalbant apie asmeninius finansus, išlaidos apima visus pinigus, kuriuos asmuo ar namų ūkis išleidžia savo gyvenimo būdui palaikyti. Tai gali būti išlaidos būstui, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui, pramogoms, švietimui, sveikatos priežiūrai, mokesčiams ir kt.

Atimant išlaidas iš pajamų, galima nustatyti verslo subjektų pelną arba asmens ar namų ūkio grynąsias santaupas. Efektyvus išlaidų valdymas yra labai svarbus siekiant pasiekti ar palaikyti verslo pelningumą arba gerą asmeninių finansų būklę.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo