Kaupimo principas

Kaupimo principas (angl. Accruals principle) nurodo, kad pajamos ir išlaidos apskaitoje turi būti pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos arba patiriamos, neatsižvelgiant į tai, kada pinigai faktiškai gaunami arba sumokami.

Šis principas skiriasi nuo pinigų apskaitos principo, pagal kurį operacijos pripažįstamos tik tada, kai pinigai faktiškai gaunami arba sumokami. Kaupimo principas leidžia susidaryti išsamesnį ir tikslesnį vaizdą apie įmonės finansinę būklę ir veiklą, nes fiksuoja visą finansinę veiklą tada, kai ji įvyksta, o ne tik tada, kai įvyksta faktinis piniginis sandoris. Šis metodas plačiai taikomas rengiant finansines ataskaitas, nes jis užtikrina, kad finansinė informacija atspindi įmonės ekonominę veiklą per tam tikrą laikotarpį.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo