Pelno mokestis

Pelno mokestis (angl. Corporate income tax) – mokestis, taikomas įmonių ir kitų juridinių asmenų uždirbtam pelnui. Lietuvoje taikomas standartinis 15% pelno mokesčio tarifas, tačiau taip pat gali būti taikomas ir 0% arba 5% lengvatinis tarifas. Lietuvoje pelno mokestis yra skaičiuojamas ir mokamas kartą per metus: jį į valstybės biudžetą būtina sumokėti iki birželio 15 dienos.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo