Pelnas (angl. Profit) – tai grąža, gaunama tada, kai iš verslo veiklos gautos pajamos viršija išlaidas, sąnaudas ir mokesčius, reikalingus verslo veiklai palaikyti.

Pelną galima skirstyti į bendrąjį pelną, veiklos pelną ir grynąjį pelną, kurių kiekvienas atspindi skirtingą sąnaudų atskaitymo lygį:

  • Bendrasis pelnas apskaičiuojamas iš pajamų atimant parduotų prekių savikainą.
  • Skaičiuojant veiklos pelną, arba EBIT (pelną prieš palūkanas ir mokesčius), iš bendrojo pelno yra atimamos veiklos išlaidos.
  • Galiausiai grynasis pelnas apskaičiuojamas atsižvelgiant į visas išlaidas, įskaitant mokesčius ir palūkanas. Jis tiksliausiai parodo verslo pelningumą. Tai suma, kuri galėtų būti paskirstyta akcininkams kaip dividendai arba palikta versle kaip nepaskirstytasis pelnas.

Asmeniniu lygmeniu pelnu galima laikyti pajamas, kurios lieka apskaičiavus visas asmenines išlaidas, mokestinius ir finansinius įsipareigojimus. Šiuos likusius pinigus galima taupyti, investuoti arba išleisti ateityje.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo