Mokestis (angl. Tax) – tai piniginė prievolė, kurią vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato asmenims, įmonėms ar produktams. Mokestis gali būti tiesioginis, pavyzdžiui, pajamų ar turto mokestis, arba netiesioginiai, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Iš mokesčių surinktomis lėtomis yra finansuojama vyriausybės veikla, infrastruktūra, socialinės programos ir viešosios paslaugos. Mokesčių mokėjimo prievolės yra nustatytos atitinkamų teisės aktų, o už jų nemokėjimą ar vengimą gali būti taikomos baudos ar kita teisinė atsakomybė.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo