Infrastruktūra

Infrastruktūra (angl. Infrastructure) – tai pagrindinės fizinės ir organizacinės struktūros bei įrenginiai, reikalingi visuomenės ar įmonės veiklai. Ekonominiame kontekste infrastruktūra apima pagrindines sistemas ir struktūras, kurios palaiko ekonominę veiklą: kelius, tiltus, uostus, geležinkelius, oro uostus, elektros tinklus, telekomunikacijų tinklus, vandens tiekimo ir nuotekų sistemas.

Kokybiška infrastruktūra palengvina efektyvų transportavimą, susisiekimą ir paslaugų teikimą, todėl ji atlieka esminį vaidmenį šalies ekonominiam vystymuisi ir konkurencingumui. Investicijos į infrastruktūrą gali skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir gerinti gyvenimo kokybę. Tačiau tam reikia daug kapitalo ir ilgalaikio planavimo.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo