Likutinė vertė

Likutinė vertė yra turto vertė po to, kai iš pradinės (įsigijimo) vertės yra atimama sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir kiti vertės sumažėjimai. Likutinė vertė leidžia suprasti tikrąją turto vertę tam tikru momentu, atsižvelgiant į jo nusidėvėjimą ar kitus veiksnius, mažinančius jo vertę per visą tarnavimo laiką. Šis skaičius yra labai svarbus įmonėms nustatant tikrąją jų turto vertę balanse, atspindintis tikslesnį vaizdą nei vien pradinė pirkimo kaina. Likutinė vertė dažnai naudojama tam tikruose automobilių lizingo sandoriuose.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo