Balansas (angl. Balance sheet) yra viena iš pagrindinių verslo finansinių ataskaitų, kuri parodo įmonės finansinę būklę tam tikru metu. Balansas yra sudarytas šios lygties pagrindu: Turtas = įsipareigojimai + akcininkų nuosavybė.

Į balanso turto dalį įeina viskas, kas priklauso įmonei: grynieji pinigai, atsargos, ilgalaikis turtas ir kt. Įsipareigojimai – tai, ką įmonė yra skolinga: trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai ir kt. Akcininkų nuosavas kapitalas – tai grynasis įmonės turtas arba pinigų sumą, kuri būtų grąžinta akcininkams, jei visas turtas būtų parduotas ir visos skolos sumokėtos.

Balansus naudoja verslininkai, investuotojai ir kreditoriai, kad įvertintų įmonės finansinę būklę, veiklos efektyvumą ir apskaičiuotų finansinius rodiklius, kurie parodo investicijų grąžą (ROI), nuosavo kapitalo grąžą (ROE), įmonės mokumo ir likvidumo lygį.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo