Efektyvumas

Efektyvumas (angl. Efficiency) ekonomikos ir verslo kontekste reiškia optimalų gamybą ir išteklių paskirstymą atsižvelgiant į esamus veiksnius ir apribojimus. Efektyvumas rodo, kaip gerai yra išnaudojami turimi ištekliai.

Efektyvumą galima suskirstyti į dvi pagrindines rūšis:

  • Gamybinis efektyvumas: jis pasireiškia tada, kai gamintojas naudoja mažiausią įmanomą išteklių kiekį prekei ar paslaugai pagaminti. Iš esmės tai reiškia, kad gamyba vyksta žemiausiame vidutinių bendrųjų sąnaudų kreivės taške (kai ribinės sąnaudos lygios vidutinėms bendrosioms sąnaudoms).
  • Alokacinis efektyvumas: tai įvyksta, kai prekės ir paslaugos paskirstomos pagal vartotojų pageidavimus. Iš esmės tai reiškia, kad gamintojai paskirsto savo išteklius taip, kad pagamintų prekes ir paslaugas, kurių visuomenė labiausiai pageidauja. Šiuo atveju kaina, kurią vartotojai yra pasirengę mokėti už prekę ar paslaugą (pagal jų ribinę naudą), yra lygi gamybai sunaudotų išteklių sąnaudoms (pagal ribinius kaštus).

Efektyvumas yra labai svarbi sąvoka tiek ekonomikoje, tiek versle. Ji yra svarbus pelningumo, tvaraus augimo ir ekonominės gerovės veiksnys.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo