Pelningumas

Pelningumas (angl. Profitability) – tai įmonės gebėjimas per tam tikrą laikotarpį uždirbti pajamas, viršijančias išlaidas. Tai pagrindinis finansinis rodiklis, kurį naudoja įmonės, investuotojai ir analitikai, norėdami įvertinti įmonės finansinę būklę, efektyvumą ir augimo potencialą.

Pelningumui vertinti paprastai naudojami keli rodikliai:

  • Bendroji pelno marža: tai parodo bendras įmonės pardavimo pajamas, apskaičiavus parduotų prekių savikainą (COGS), neįskaitant kitų sąnaudų, pavyzdžiui, mokesčių, veiklos išlaidų ir palūkanų. Tai geras įmonės gamybos efektyvumo rodiklis.
  • Veiklos pelno marža: tai įmonės pelno prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT) rodiklis. Jame atsižvelgiama į veiklos išlaidas, pavyzdžiui, nuomos, komunalinių paslaugų ir darbo užmokesčio išlaidas, todėl jis leidžia suprasti įmonės veiklos efektyvumą.
  • Grynoji pelno marža: tai pelno, kurį įmonė gauna atskaičius visas sąnaudas, įskaitant mokesčius ir palūkanas, procentinė dalis. Ji atspindi galutinį bendrovės pelningumą.
  • Turto grąža (ROA): tai parodo, kaip efektyviai įmonė naudoja savo turtą pelnui gauti. Ji apskaičiuojama grynąjį pelną dalijant iš viso turto.
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE): ji parodo, kaip efektyviai įmonės vadovybė naudoja nuosavą kapitalą pelnui gauti. Ji apskaičiuojama grynąsias pajamas dalijant iš akcininkų nuosavybės.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo