Mokumas (angl. Solvency) – tai subjekto (fizinio asmens ar įmonės) gebėjimas vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Tai subjekto finansinės būklės matas, rodantis jo gebėjimą padengti savo įsipareigojimus turtu. Skirtingai nuo likvidumo, kuris susijęs su trumpalaikėmis skolomis, mokumas įvertina ilgalaikį finansinį stabilumą. Pagrindiniai mokumo rodikliai yra skolos ir nuosavo kapitalo santykis, mokumo koeficientas ir nuosavo kapitalo koeficientas. Mokumo problema iškyla, kai įsipareigojimai viršija turtą. Kredito įstaigos, prieš suteikdamos paskolą, privalo įvertinti paraišką pateikusio fizinio ar juridinio asmens mokumą atliekant kreditingumo vertinimą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo