Kapitalas (angl. Capital) – tai finansiniai ištekliai, kuriuos įmonės naudoja savo veiklai ir plėtrai finansuoti. Jis gali būti įvairių formų. Fizinis kapitalas apima materialųjį turtą, pavyzdžiui, pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą, mašinas, įrangą. Apyvartinis kapitalas naudojamas kasdienėms operacijoms ir apskaičiuojamas iš trumpalaikio turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus. Nuosavas kapitalas – tai lėšos, gautos išleidus akcijų. Platesniame ekonominiame kontekste kapitalas taip pat gali reikšti turtą pinigų ar kitokiu pavidalu, priklausantį asmeniui ar organizacijai arba galimą naudoti tam tikram tikslui, pavyzdžiui, bendrovei steigti ar investuoti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo