Korespondentas

Korespondentas (angl. Correspondent) – finansų įstaiga, kuri teikia paslaugas kitos, labiau specializuotos įstaigos vardu. Korespondentai dažnai veikia kaip agentai užsienio rinkose, kuriose pagrindinė finansų įstaiga neturi fizinio padalinio. Šie santykiai leidžia pagrindinei įstaigai vykdyti verslą ir aptarnauti klientus vietose, kuriose ji įprastai veiklos nevykdo. Pavyzdžiui, bankas gali pasitelkti banką korespondentą tam tikriems sandoriams tvarkyti, lėšų pervedimams palengvinti, užsienio valiutai valdyti arba vietiniams mokėjimams apdoroti šalyje, kurioje jis neturi savo filialų.

Žiniasklaidos kontekste korespondentas yra žurnalistas nuolat dirbantys kurioje nors vietoje (biure, mieste ar užsienio šalyje).

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo