Kontribucija

Kontribucija – tai produkto vieneto ribinės pajamos arba pardavimo pajamų sumą, kuri lieka atėmus kintamąsias sąnaudas, susijusias su produkto gamyba. Ji parodo, kokią pajamų dalį galima skirti fiksuotosioms sąnaudoms padengti ar kokia dalis potencialiai gali sudaryti pelną.

Karo kontekste kontribucija gali reikšti sumą, kurią karą pralaimėjusi valstybė pagal taikos sutartį turi sumokėti nugalėjusiai valstybei arba iš okupuotų šalių prievarta išgaunamus mokėjimus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo