Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditorinis įsiskolinimas arba mokėtinos sumos (angl. Accounts payable) – tai suma, kurią įmonė yra skolinga (įprastai savo tiekėjams) už gautas, bet dar neapmokėtas prekes ir paslaugas.

Kreditoriniai įsiskolinimai atsiranda iš įmonės gautų sąskaitų faktūrų, o balanse likučiai parodomi kaip trumpalaikiai įsipareigojimai. Tinkamas jų valdymas yra labai svarbus palaikant teigiamus santykius su tiekėjais, užtikrinant kreditingumą ir optimizuojant pinigų srautus. Savalaikis ir tikslus mokėtinų sąskaitų tvarkymas turi įtakos įmonės finansinėms ataskaitoms ir bendram jos finansinės atskaitomybės tikslumui.

Kreditorinis įsiskolinimas yra priešingas debitoriniam įsiskolinimui, kuris nurodo gautinas sumas už išrašytas, bet dar neapmokėtas sąskaitas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo