Kritinio likvidumo koeficientas

Kritinio likvidumo koeficientas (angl. Quick ratio) parodo įmonės gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus likvidžiu, trumpalaikiu turtu, išskyrus atsargas. Jis apskaičiuojamas imant grynųjų pinigų, apyvartinių vertybinių popierių ir gautinų sumų (debitorinių įsiskolinimų) sumą ir dalijant iš trumpalaikių įsipareigojimų. Didesnis koeficientas rodo didesnį trumpalaikį likvidumą. Šis rodiklis leidžia įvertinti įmonės finansinę būklę, nes parodo, kaip gerai ji gali įvykdyti savo neatidėliotinus įsipareigojimus, nepasikliaudama atsargų pardavimu.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo